Video tặng cô giáo Ngô Thị Chính về nghỉ hưu trí theo chế độ.

Bản đồ vị trí
Liên kết website